© Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej »


Parametry fizyko-chemiczne

elastomerów silikonowych

  Zmiana parametrów przy rozrywaniu
  Temp Twardość Siła Wydłużenie Objętość Wynik
°C Shore A % % %  
Aceton 20
50
-10
-20
-42
-60
-31
-50
+32
+60
DB
DB
Alkohol benzylowy 20
100
-2
-5
-3
-4
-10
-6
+1
+3
DB
DB
Alkohol di acetonowy 20
168
-1
-10
-14
-20
0
-23
+138
+18
DB
DB
Alkohol etylowy 20
78
-5
-14
-29
-45
-15
-15
+7
+19
DB
WAR
Alkohol metylowy 65 -4 -5 +8 +3 DB
Alkohol spożywczy 20 +24 -73 -78 +239 WAR
Amoniak 20 +12 -27 -16 +2 DB
Anhydryd ftalenu 150 -1 -43 +9 +2 DB
Anhydryd octowy 20 -1 -6 +7 +1 DB
Bytanol 177 -32 -79 -55 +97 WAR
Chlorek sodu 20% 20 -1 +7 +9 +1 DB
Chloroform 20 -29 -91 -91 +244 WAR
Cyklohexan 20
81
-26
-27
-71
-86
-76
-87
+233
+241
WAR
WAR
Detergent roztwór 1% 20 0 0 +2 -1 DB
Di butyl lotny 20
142
-30
-46
-71
 
-85
 
+147
+390
WAR
NDST
Di chlorometan 20 -22 -70 -69 +154 WAR
Di methylo formamid 100 -2 -20 +18 +2 DB
Dwuchromian potasu 20% 20 0 -9 0 0 DB
Glicerol 100 -1 0 +7 0 DB
Glikol 20 -1 +2 +6 0 DB
Glikol / Woda   50 : 50 20 0 -4 +5 0 DB
Hexan 20 -23 -74 -78 +239 WAR
Izopentanol 132 -46 -74 -100 +155 NDST
Keton metyloetylowy 80 -24 -71 -62 +102 WAR
Kwas azotowy 10%
 5%
 65%
20
80
20
-2
-1
+6
-24
-51
-93
-15
-15
-100
0
+1
+3
WAR
WAR
NDST
Kwas fosforowy 50%
 50%
 85%
 30%
 35%
20
100
20
20
100
0
+1
0
0
0
-4
-42
-21
-1
-30
+4
-21
-10
+6
-32
0
0
-1
-1
0
DB
WAR
WAR
DB
DB
Kwas mrówkowy 20
100
-1
-49
-3
 
-15
 
+2
 
DB
NDST
Kwas octowy 20
100
-1
-21
-16
-72
-3
-92
-1
+
DB
NDST
Kwas siarkowy 10% 20
80
+1
 
-3
 
-4
 
-1
 
DB
NDST
Kwas solny  30%
 10%
 10%
20
20
80
+5
0
-1
-4 -5  
0
+3
NDST
DB
NDST
Kwas stearynowy 150 +21 -88 -100 -4 NDST
Kwas wodorofluorowy 5% 20   -81 -71   NDST
Margaryna 100 -2 +3 +9 0 DB
Metakrylan metylu 20 -23 -69 -64 -117 WAR
Ocatnoamidy 150 +3 -28 -2 +1 DB
Octan butylu 20 -25 -73 -73 +152 WAR
Octan etylu 20 -22 -72 -69 +110 WAR
Olej kokosowy 100 -3 -8 +6 +3 DB
Olej mineralny ASTM 1
 ASTM 2
 ASTM 3
100
150
150
-4
-7
-42
-19
-7
-98
+16
+16
-96
+4
+9
+14
DB
WAR
NDST
Olej napędowy 20 -22 -65 -50 +90 WAR
Olej silnikowy SAE 20
 SAE 30
150
150
-23
-17
-89
-69
-49
-13
+22
+17
WAR
WAR
Oliwa z oliwek 100 -2 +2 +16 0 DB
Opary benzyny 20 -25 -73 -76 +224 WAR
Płyn hamulcowy 100 -2 -5 +15 +3 DB
Płyn silikonowy AK 100
 AK 350
 AK 500
 AP 100
 AP 500
 AR 20
 AR 200
150
150
150
150
150
150
150
-20
-13
-10
-13
-10
-31
-22
-52
-34
-27
-15
-12
-62
-46
-41
-16
-11
-18
-10
-56
-42
+31
+25
+21
+17
+12
+90
+36
WAR
WAR
WAR
WAR
DB
WAR
WAR
Podchloryn sodu 20% 20 -1 +5 +6 +1 DB
Smar łożyskowy 150 -18 -59 -6 +20 WAR
Soda kaustyczna 10%
 10%
 30%
 50%
20
80
20
20
-3
-2
-3
-3
-19
-20
-8
-17
0
-7
+2
+2
+1
0
+2
+3
DB
DB
DB
WAR
Sól kuchaenna 10% 20 -2 -1 +6 0 DB
Styren 20 -21 -65 -62 +90 WAR
Terpentyna 20 -27 -74 -72 +195 WAR
Tetra hydrofuran 65 -28     +218 WAR
Toluen 20 -24 -73 -73 +179 WAR
Wazelina 150 -9 -11 -2 +15 DB
Węglan sodu 20 -2 -31 -11 0 DB
Woda utleniona 10%
 30%
20
21
-1
0
0
-8
+5
+15
0
0
DB
DB
Wodorotlenek potasu 50% 20 -1 -10 +9 -1 WAR
Wodorotlenek wapnia 20 +1 -11 +6 0 DB
Xylen 20 -24 -71 -71 +170 WAR
1.4 - Dioxan 101 -25 -58 -62 +77 WAR
2 - Propanol 20
82
-14
-20
-12
-69
-20
-53
+24
+67
DB
WAR

DB - dobry  WAR - warunkowo dobry, zaleca się testy  NDST - nie zaleca się stosowania

OPIS MATERIAŁU

  1. Ciężar właściwy: 1,2
  2. Twardość: 65° ± 5° Shore A
  3. Wytrzymałość na rozrywanie: 7,5 MPa
  4. Wydłużenie przy zerwaniu: 620%
  5. Wytrzymałość na skręcanie: 35 KN/m
  6. Maksymalne skrócenie: 55%
  7. Zakres temperatur roboczych: -65°C ÷ +170°C
  8. Utwardzanie: 22 godziny w temp. 177°C


Strona pochodzi z serwisu
www.ekologia24.biz
Powrót do strony głównej
KONTAKT

(0-33)  845  01  50

(+48) 604 634 578


biuro@fhu-help.pl help@fhu-help.plFormularz kontaktowy


Szanowni Państwo

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Co to są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w poczcie elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub w przesyłanych w mailach, instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używacie Państwo podczas korzystania z naszych usług.

W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane przez FHU HELP?

Potrzebujemy Pani/Pana danych do tego, by zawrzeć umowę sprzedaży zamówionego towaru. Z zawarciem przez Panią/Pana umowy sprzedaży z FHU HELP wiąże się szereg innych obowiązków - rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach będziemy przetwarzać Pani/Pana dane. Zbieramy tylko dane potrzebne do wystawienia faktury i wysyłki towaru. Przechowujemy je przez okres wymagany przepisami podatkowymi (okres przechowywania dokumentacji podatkowej).
RODO wprowadza prawo do bycia zapomnianym (a więc wykreślenia wszelkich danych z bazy na żądanie), prawie do zmiany informacji albo ich przeniesienia do innego administratora danych. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy: info (at) fhu-help.pl.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności RODO.

Zamknij